Registerknoppen van het orgel in de Martinikerk
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Symposium ‘De wereld in’ in de Martinikerk

Tijdens dit symposium waarin het orgel vanuit nieuwe perspectieven wordt belicht staat de vraag centraal hoe orgelmuziek nu en in de toekomst van waarde kan zijn voor een breed publiek.

Maar weinig muziekinstrumenten hebben zo’n lange en intrigerende geschiedenis als het orgel. Voor het begin van onze jaartelling werd het in Egypte al bespeeld door pionier-musici in verhitte muziekwedstrijden. Later was het een instrument voor ceremoniële plechtigheden, een machtssymbool in oorlog en handel en – in de tijd van Schnitger – een dankbaar object voor ambachtelijke kunst. In de 21e eeuw kennen we het eigenlijk alleen nog als kerkelijk instrument, maar dat beeld doet geen recht aan de veelzijdigheid van het instrument en past niet meer in de veranderende samenleving.

In dit symposium – dat georganiseerd wordt in same…

Lees verder

Maar weinig muziekinstrumenten hebben zo’n lange en intrigerende geschiedenis als het orgel. Voor het begin van onze jaartelling werd het in Egypte al bespeeld door pionier-musici in verhitte muziekwedstrijden. Later was het een instrument voor ceremoniële plechtigheden, een machtssymbool in oorlog en handel en – in de tijd van Schnitger – een dankbaar object voor ambachtelijke kunst. In de 21e eeuw kennen we het eigenlijk alleen nog als kerkelijk instrument, maar dat beeld doet geen recht aan de veelzijdigheid van het instrument en past niet meer in de veranderende samenleving.

In dit symposium – dat georganiseerd wordt in samenwerking met Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – trekken we ‘De wereld in’. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de orgelmuziek zelf, maar ook voor de context waarbinnen die muziek te beluisteren is en het publiek dat bereikt wordt.
We zoeken antwoorden op vragen als: hoe kun je orgelmuziek programmeren als onderdeel van een totaalconcept, met het accent op de beleving? En: wat zou het orgel bepaalde doelgroepen – bijvoorbeeld de gestreste stedeling, de liefhebber van het cultureel erfgoed, of de nieuwe generatie van cultuurliefhebbers – kunnen bieden?

In een gevarieerd programma van lezingen, columns en muzikale intermezzo’s geven verschillende deskundigen hun inspirerende visie op het orgel en zetten zij ons aan tot nadenken. Onder de sprekers zijn o.a. Hans Fidom (hoogleraar Orgelkunde aan de VU), Jan Bril (akoestiekdeskundige) en Johan Luijmes (artistiek leider Orgelpark Amsterdam). Componist en organist Jacob Lekkerkerker laat in een muzikale bijdrage het orgel op geheel nieuwe wijze klinken.
De komende maanden wordt het programma verder ingevuld.

Voor wie is dit symposium?
Voor alle geïnteresseerden, maar zeker ook voor professionals in de kunst- en cultuursector in brede zin: programmeurs, orgelcommissies, beleidsmedewerkers cultuur van overheden en fondsen, marketingdeskundigen en publiciteitsmedewerkers, erfgoedprofessionals. Ook professionals uit de podiumkunsten en de erfgoedsector worden uitgenodigd om zich aan te melden.

Lees minder

Prijzen

  • € 40,00