Klooster Ter Apel
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

'Werken in kloosters: De bierbrouwerij'

Bier is de oudste en meest wijdverbreide alcoholische drank ter wereld; het vond zijn oorsprong duizenden jaren geleden in het oude Egypte, Babylonië en Mesopotamië. Rond het begin van de jaartelling werd in Nederland al bier werd gebrouwen.

De bierconsumptie lag tot in de 17e eeuw zo'n vijf keer hoger dan tegenwoordig. Bier vormde voor de gehele bevolking, ook kinderen, een belangrijk deel van het dagelijks rantsoen. Bier werd vooral gedronken omdat het voedzaam en veiliger was dan water, maar ook gewoon lekker. En veel keuze uit andere dranken had men nog niet. Ook in economisch en cultureel opzicht was bier lange tijd een dominante factor. Tot halverwege de 17e eeuw was bier de nationale volksdrank. Hierna zien we tot twee keer een periode van ernstig verval, gevolgd door een opzienbarende wederopstanding. De laatste opleving is nog niet zo heel lang geleden ingezet en momenteel zitten we daar midden in!

Kloosterbier
Het waren de kloosterlingen v…

Lees verder

De bierconsumptie lag tot in de 17e eeuw zo'n vijf keer hoger dan tegenwoordig. Bier vormde voor de gehele bevolking, ook kinderen, een belangrijk deel van het dagelijks rantsoen. Bier werd vooral gedronken omdat het voedzaam en veiliger was dan water, maar ook gewoon lekker. En veel keuze uit andere dranken had men nog niet. Ook in economisch en cultureel opzicht was bier lange tijd een dominante factor. Tot halverwege de 17e eeuw was bier de nationale volksdrank. Hierna zien we tot twee keer een periode van ernstig verval, gevolgd door een opzienbarende wederopstanding. De laatste opleving is nog niet zo heel lang geleden ingezet en momenteel zitten we daar midden in!

Kloosterbier
Het waren de kloosterlingen van de middeleeuwse Kerk die het bier brouwen met grote geestdrift in de armen sloten. Het verval van het kloosterleven heeft niets kunnen afdoen aan de invloedrijke rol die brouwende monniken tot op heden blijven spelen. Vanaf de vroege Middeleeuwen hebben zij in de luwte van hun kloosters en abdijen op ambachtelijke wijze altijd geurige, smakelijke bieren gebrouwen en ze doen dat nu nog altijd.

Domus Novae Lucis
Museum Klooster Ter Apel heeft een geschiedenis van bierbrouwen die terug gaat tot 1465, het jaar waarin de kruisheren begonnen met de bouw van hun Domus Novae Lucis. Voor wat betreft het brouwen werkten de Kruisheren aanvankelijk samen met de Norbertijnen of Witheren in Emden, Duitsland. De kloostergemeenschap in Ter Apel ontving in 1521 een brouwketel als schenking van een brouwersweduwe uit Lathen in het hedendaagse Duitsland. De Kruisbroeders overzagen niet alleen de productie van hun eigen bier, maar verwierven tevens bier uit Emden. Er zijn brieven uit 1576 en 1577 bewaard gebleven van de gebroeders Henrick en Tonnys Priecker te Emden over zendingen van onder meer Hamburger bier.

Back & Brouwhuys
Uit inventarisatie van de kloosterbezittingen in 1614 en 1637 blijkt dat één van de bijgebouwen in de directe nabijheid van het klooster een Back & Brouwhuys betrof op de locatie waar nu Hotel-Restaurant Boschhuis gevestigd is. De brouwgeschiedenis tref je nog steeds aan in de bossen rondom het klooster in de vorm van verwilderde hop die dateert uit voornoemde periode en van nature niet in deze streken groeit.

Speciaalbieren
Tegenwoordig zijn er nieuwe speciaalbieren te koop vanuit de Proviandkelder van het voormalige klooster, als smakelijk souvenir voor thuis.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt uiteraard aandacht besteed aan de geschiedenis bier, het brouwproces en de ingredienten van bier. Na een bezoek aan de expositie is onder de Refter de huidige bierkelder te bezichtigen.

Datum expositie: 28 september 2019 t/m 12 januari 2020
Locatie: Galerie II in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Lees minder