Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Tegenspoed, verhalen over armoede

‘Tegenspoed’ maakt inzichtelijk hoe ingewikkeld het systeem van armoedebestrijding en schuldhulpverlening is. De tentoonstelling laat zien hoe de soms onvoorstelbare persoonlijke omstandigheden van arme mensen zich verhouden tot het systeemdenken van de organisaties die hen helpen. Via grote videoschermen worden kruiselings de twee verschillende verhaallijnen getoond. Samen met vier mensen die armoede in de breedste zin van het woorden kennen of hebben gekend, geeft Dirk-Jan Visser een doorkijk in hun leven. In reactie op een door acteurs gespeeld intakegesprek voor de schuldhulpverlening, vertellen deze vier hoe armoede er voor hen uitziet en wat voor rol het in hun leven speelt.

In de belendende ruimtes worden aan de han…

‘Tegenspoed’ maakt inzichtelijk hoe ingewikkeld het systeem van armoedebestrijding en schuldhulpverlening is. De tentoonstelling laat zien hoe de soms onvoorstelbare persoonlijke omstandigheden van arme mensen zich verhouden tot het systeemdenken van de organisaties die hen helpen. Via grote videoschermen worden kruiselings de twee verschillende verhaallijnen getoond. Samen met vier mensen die armoede in de breedste zin van het woorden kennen of hebben gekend, geeft Dirk-Jan Visser een doorkijk in hun leven. In reactie op een door acteurs gespeeld intakegesprek voor de schuldhulpverlening, vertellen deze vier hoe armoede er voor hen uitziet en wat voor rol het in hun leven speelt.

In de belendende ruimtes worden aan de hand van voorwerpen en foto’s meer persoonlijke verhalen verteld. Op deze manier benadert ‘Tegenspoed’ de realiteit en laat zien hoe ingewikkeld en confronterend de omstandigheden zijn als beleid en realiteit elkaar ontmoeten. De tentoonstelling wil de kijker inzicht te geven in zijn of haar eigen kennis, empathie en/of vooroordelen rond dit ingewikkelde vraagstuk. Want uiteindelijk kan iedereen te maken krijgen met tegenspoed.

Dagblad van het Noorden, 5 december 2020

Gevangenismuseum Veenhuizen
‘Tegenspoed’ is geïnspireerd door de geschiedenis van de Maatschappij der Weldadigheid, opgericht in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. In zeven vrije en onvrije koloniën werd door middel van arbeid, tucht en discipline een poging ondernomen om armoede het hoofd te bieden. Veenhuizen, de grootste onvrije kolonie, bood onderdak aan wezen en bedelaars. In zekere zin was deze Maatschappij hiermee een vroege voorloper van het sociale zekerheidssysteem in Nederland. Maar al snel werd het schisma zichtbaar tussen de waarden die van bovenaf opgelegd werden en de waarden die onder de armen zelf leefden. Hoe is dat tegenwoordig, kunnen we de situatie van toen spiegelen aan de hedendaagse?

‘Tegenspoed’ wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Gravin van Bylandstichting.

>>Dirk-Jan Visser

Mis niets uit Groningen

Maandelijks de leukste tips voor Groningen in je inbox? Schrijf je hieronder in voor de Groningen nieuwsbrief