Openbare Bibliotheek

Openbare Bibliotheek Groninger Forum

De bibliotheek is gebouwd op een voormalige locatie van uitgeverij Wolters Noordhoff. Toen deze zich rond 1980 elders ging vestigen, werd het complex gekraakt en na een gewelddadige ontruiming grotendeels gesloopt.

Neem alvast een kijkje

Eén van de uitdrukkelijke opdrachten voor architect Giogrio Grassi, was dat het ontwerp voor de nieuwe bibliotheek moest aansluiten bij het Calmershuis, rechts van de entree. Dit pand stamt vermoedelijk al uit de 13 e eeuw en werd gelijktijdig met de bouw van de bibliotheek gerestaureerd. Deze opdracht sloot goed aan bij de opvattingen van Grassi. Nieuwbouw moet in zijn optiek altijd aansluiting zoeken bij de bestaande stad. Bij de entree aan de Boteringestraat heeft het pand kenmerken van Groninger herenhuizen, zoals de bouwhoogte en de vormentaal. De gevel aan de Poststraat is met een niveau verlaagd om beter aan te sluiten bij de omgeving. De achterzijde heeft een gesloten en massief karakter en verwijst daarmee naar de oude pakhuisachtige gevels. Een verwijzing die nog wordt versterkt door de kleine ramen en pakhuisdeuren.