Nicolaïkerk

Nicolaïkerk

Midden in Appingedam vind je de Nicolaïkerk. Dit is de grootste kerk in de Ommelanden. Het oudste gedeelte werd al gebouwd in de 13e eeuw.

Neem alvast een kijkje

De Nicolaïkerk is een romanogotische hallenkerk in Appingedam. Het oudste gedeelte van de kerk werd gebouwd aan het begin van de 13e eeuw. Vermoedelijk heeft er op de plek waar de kerk gebouwd werd eerder ook al een gebedshuis gestaan. Door de enorme groei die de stad Appingedam in de loop van de 13e en 14e eeuw meemaakte moest de kerk al snel uitgebreid worden. De eerste eeuw was de kerk nog gewijd aan Maria, maar na enige tijd werd toch Nicolaas van Myra de beschermheilige van de kerk. Op de muren van het gebouw zijn nog enkele muurschilderingen van Sint-Nicolaas te vinden, deze worden gedateerd op halverwege de 15e eeuw. Tegenwoordig wordt de kerk naast kerkdiensten ook gebruikt voor concerten, tentoonstellingen en lezingen.