Expositie Possible Landscapes

De expositie Possible Landscapes is tot en met 1 maart 2024 gratis te zien in de foyer van Cultuurhuis De Klinker.

De expositie is het resultaat van een reeks co-creatiesessies, waarbij verschillende inwoners van het Oldambt betrokken waren om mogelijke toekomstige invullingen voor het landschap van het Oldambt te ontwerpen.

Deze ideeën bieden verschillende oplossingen voor de grote uitdagingen waarmee dit gebied momenteel wordt geconfronteerd, zoals armoede en bevolkingsafname, droogte, bodemdaling en verzilting, waterbeheer en voedselvoorziening.

Isil Vos, de artistiek projectleider, vertelt over het proces: "Tijdens de sessies aan de speciaal ontworpen gesprekstafel voor Possible Landscapes vroegen we ons af hoe we in de (nabije) toekomst oplossingen kunnen vinden die zowel economische, ecologische als sociale waarde toevoegen aan onze leefomgeving. Met andere woorden, oplossingen die goed zijn voor mens, natuur en economie."

De gesprekken zijn door de Gro…

De expositie is het resultaat van een reeks co-creatiesessies, waarbij verschillende inwoners van het Oldambt betrokken waren om mogelijke toekomstige invullingen voor het landschap van het Oldambt te ontwerpen.

Deze ideeën bieden verschillende oplossingen voor de grote uitdagingen waarmee dit gebied momenteel wordt geconfronteerd, zoals armoede en bevolkingsafname, droogte, bodemdaling en verzilting, waterbeheer en voedselvoorziening.

Isil Vos, de artistiek projectleider, vertelt over het proces: "Tijdens de sessies aan de speciaal ontworpen gesprekstafel voor Possible Landscapes vroegen we ons af hoe we in de (nabije) toekomst oplossingen kunnen vinden die zowel economische, ecologische als sociale waarde toevoegen aan onze leefomgeving. Met andere woorden, oplossingen die goed zijn voor mens, natuur en economie."

De gesprekken zijn door de Groningse kunstenaar en illustrator Anne Caesar omgezet in grote infographics en gecombineerd met natuurlijke materialen die door de deelnemers aan de sessies zijn meegenomen. Isil voegt toe: "Samen vormt dit een inspirerende expositie voor iedereen die zich afvraagt hoe het nu verder moet. Het biedt een platform om het gesprek over deze belangrijke thema's met elkaar aan te gaan en laat vooral zien dat er al veel ideeën zijn en sommige zelfs al worden uitgevoerd, gewoon hier, in Ons Oldambt."

De expositie is gratis te bezoeken in de foyer van De Klinker tijdens de openingstijden.

Wanneer

  • Dagelijks t/m 1 maart 2024 13.00 - 17.00 uur

Mis niets uit Groningen

Maandelijks de leukste tips voor Groningen in je inbox? Schrijf je hieronder in voor de Groningen nieuwsbrief