Kerk Garmerwolde

Kerk Garmerwolde

In eerste instantie stond hier alleen een grote zware, sobere toren. In de tweede helft van de dertiende eeuw werd hier een romanogotische kruiskerk bij gebouwd. Deze kerk was veel groter dan het gebouw dat er nu nog staat.

Neem alvast een kijkje

In 1859 werd het schip van de oude kerk afgebroken, maar aan de westkant zijn de muurresten van het schip nog zichtbaar. Aan de buitenzijde van de noordwand van het koor is een waterspuwer te zien. Vaak waren dit demonische figuren. In de Middeleeuwen hoopte men dat deze angstaanjagende wezens, duivels en boze geesten buiten de kerkmuren te houden. De waterspuwer van Garmerwolde is niet bepaald angstaanjagend; de kop lijkt nog het meest op die van een kat. Toch is het heel waarschijnlijk dat ook deze was bedoeld om demonen af te schrikken. Het interieur van de kerk is goed bewaard gebleven. Net als de barokke preekstoel uit 1740 en het orgel uit 1851. De schilderingen op de muren en gewelven zijn begin zestiende eeuw aangebracht.