Noordoostelijke polders

Daar waar vroeger de Dollard stroomde

Een groot deel van Groningen was vroeger water of overstroomde zo vaak dat de Groningers er niet veel mee konden. De oplossing: handen uit de mouwen, droogleggen en omringen met dijken. Fietsend door de noordoostelijke polders van Groningen ervaar je de uitgestrekte horizon van dit platte platteland.

Geen dijk, geen land, geen leven

De grond van de Carel Coenraadpolder is bijzonder vruchtbaar; geen wonder dat de Groningers het land van de Dollard wilden veroveren. Halverwege de dijk staat dan ook een monument met de tekst: "Gain diek, gain laand, gain leev'n". Tijdens je fietstocht wordt de horizon regelmatig onderbroken door kleine arbeidershuisjes en enorme herenboerderijen. Het verschil in welvaart was en is hier bijna tastbaar. Op de plaats van het Ambonezenbosje stonden lange tijd barakken met een bewogen geschiedenis. Om de zoveel jaar kregen ze een andere functie. Tegenwoordig is hier een Toeristisch Overstap Punt waar allerlei routes elkaar kruisen.

Ontdek ook