Route 27: De Leidyk Ter Apel

Op deze route wandel je dwars door de geschiedenis van Ter Apel. Deze route is 15 kilometer lang.

Wandeltocht 3 uur 50 minuten - 15.0 km

Dit ga je zien

Startpunt: Parkeerplaats Jachthaven
9561 NA Ter Apel
Navigeer naar startpunt
Eindpunt: Parkeerplaats Jachthaven
9561 NA Ter Apel
Navigeer naar eindpunt

Neem alvast een kijkje

Wandelroute die ook door Duitsland loopt. Een paspoort of een identiteitskaart nodig.

Overal rond Ter Apel vindt u geschiedenis. Het klooster, de Leidijken, de bunkers.

Zonder het klooster dat Duitse monniken vanaf 1464 bouwden, was Ter Apel er nooit gekomen. De kloosterlingen bewerkten er uitgestrekte landerijen, legden bossen aan en boden reizigers onderdak, spijs en drank. Reizen tussen Drentse, Oost- Groningse en Duitse moerassen was een hele onderneming. Het klooster was een rustpunt en is dat door de eeuwen heen, ondanks reformatie, wisseling van eigenaren, gedeeltelijke afbraak en restauratie, gebleven. De Runde volgt een gedeelte van de Provinciale grens tussen Groningen en Drenthe, bijv. huisnummer 136 hoort bij Roswinkel, Gemeente Emmen. De rechteroever van de Runde, die wij een stukje volgen, is Provincie Drenthe.

Het riviertje de Runde zorgt er voor dat schoon water vanuit het hoogveenreservaat Bargerveen via de Bosbeek in het riviertje de Ruiten Aa komt. De Runde is een veerkrachtig, natuurlijk watersysteem, met natuurvriendelijke oevers, nieuwe en herstelde landschapselementen. De natuurlijke loop is positief voor de waterkwaliteit en belangrijk voor de waterberging in natte perioden.

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft op deze wandelroute vispassages aangelegd (visdoorlaat en vistrap, punten: 3, 8 en 18) omdat de vissen die op hun weg om hun paai- opgroeiplaatsen te bereiken op hindernissen stuiten zoals stuwen en gemalen. De hoogteverschillen zijn voor en na een stuw te groot voor de vissen om te overbruggen. Een vistrap laat de vis in kleinere stapjes (max. 8 cm per trede) via visbekkens, waar ze even op adem kunnen komen, optrekken naar andere gebieden. De vistrappen zijn in verschillende vormen uitgevoerd: in natuursteen of houten damwand (met een overlaat of onder water een doorlaat).

De Leidijk hield in vroegere tijden het water vast van het hoogveenmoeras en maakte het gebied daardoor ontoegankelijk voor de vijand en had dus als verdedigingslinie een militair - strategische functie. (Redoute Barnflair = kleine veldschans). Eerder beschermde ze het gebied tegen overstroming van de Ems (Duitsland). Gemeente Vlagtwedde en Landschapsbeheer Groningen hebben de Redoute Barnflair (omgeving huis de Batterij, bij punt 15) gerestaureerd. Op veel plaatsen langs deze wandelroute vindt u overblijfselen van de tweede wereldoorlog, de bunkers (ook wel kazematten genoemd).

Ter Apel begon pas te groeien nadat het Stadskanaal in 1856 tot daar was doorgetrokken. De turfwinning en de aardappelmeelindustrie brachten nieuwe bebouwing van herenhuizen, arbeiderswoningen en boerderijen van het Oldambster type, in linten langs het kanaal. Zo ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw ook Barnflair (dezelfde naam als het even oostelijker, net over de grens gelegen Barenfleer en later, in de twintigste eeuw, de arbeiderswijk Burgermeester Beinsdorp). De aardappelmeelindustrie is inmiddels weer uit Ter Apel verdwenen, onder achterlating van een complex voormalige vloeivelden (nu particulierterrein, aan de zuidoostkant van Ter Apel),dat zich heeft ontwikkeld tot een waar vogelparadijs.

Op- of aanmerking op de route? Laat het weten via het contactformulier

Dit is een route van de Stichting Wandelen in Westerwolde, en wordt gesponsord door Recreatiecentrum De Bosrand.

Kenmerken

Wandelen

  • Honden aan de lijn Ja

Mis niets uit Groningen

Maandelijks de leukste tips voor Groningen in je inbox? Schrijf je hieronder in voor de Groningen nieuwsbrief