Route 29: Kopstukken Mussel

Op deze route wandel je door de negentiende eeuwse ontginningsnederzetting Mussel. Deze route is 10,5 kilometer lang.

Wandeltocht 2 uur 40 minuten - 10.5 km

Dit ga je zien

Startpunt: Bij het speeltuintje en ingang van ‘Het Moeras’
Molenstraat
9584 AP Mussel
Navigeer naar startpunt
Eindpunt: Bij het speeltuintje en ingang van ‘Het Moeras’
Molenstraat
9584 AP Mussel
Navigeer naar eindpunt

Neem alvast een kijkje

Het plaatsje Mussel is van oorsprong een negentiende eeuwse ontginningsnederzetting, gelegen op een zandrug. De eerste bewoners arriveerden in 1824. Vanaf de zandrug werd het omringende veen ontgonnen.

De plaats ligt aan de Mussel Aa, een riviertje dat zich alleen door zijn kronkelige loop onderscheidt van een gewone sloot. Het Moeras (punt 1), een recreatiegebiedje aan de rand van de bebouwing, ligt aan de Mussel Aa en is het laatste stukje van het vroeger zo uitgestrekte moeras. Noordelijk van Mussel is het stroompje even niet meer te vinden en neemt het Mussel Aa - kanaal zijn taak over. Noordelijker loopt de MusselAa als een brede sloot tussen de akkers door (vanaf punt 13).

Een aantal elementen waarlangs de wandeling voert heeft een andere functie dan in het verleden. Het veranderingsproces is er al eeuwen gaande, vanaf millennia voor Christus, toen mensen een paar vuistbijlen in het moeras achterlieten. In de vijftiende eeuw moet het gebied bebost zijn geweest, want men maakte ruzie met de Drenten die bomen kwamen halen voor hun veenwegen. Het Mussel Aa - kanaal, gegraven in 1911, is door de vaste dammen die de klapbruggen hebben vervangen ongeschikt voor scheepvaart. De aardappels gaan nu per vrachtwagen. Vissen, en - met wat moeite – kanoën kan natuur lijk nog wel. Even voor de Blekslagebrug (punt 8) ligt aan de andere kant van het kanaal een voormalig vloeiveld, dat deels is omgezet in landbouwgrond en deels een mooi vogelgebied is gebleven. Dit vloeiveld, vroeger 120 hectare groot, was bij de aardappelmeelfabriek Avebe in gebruik. De eiwitrijke vloeibare afvalstoffen werden erop geloosd, wat knap kon stinken. Veel Oost - Groningers kunnen zich de lucht van rotte eieren, die in vroeger jaren tijdens de aardappelcampagne uit de kanalen opsteeg, nog goed herinneren. Vogels trokken zich niets aan van de stank. Water, slik en grote rust schiepen een vogelparadijs, waar alle Europese steltlopersoorten te gast waren. De steltkluut en de kemphaan hebben er gebroed. Het paapje, de roodborsttapuit en de kwartel doen dat nog steeds in wat er over is van Blekslage, dat in 1996 voor tweederde is drooggelegd.

Op- of aanmerking op de route? Laat het weten via het contactformulier

Dit is een route van de Stichting Wandelen in Westerwolde. Voor deze route kunt u zich nog opgeven als sponsor. Mail naar info@wandeleninwesterwolde.nl

Mis niets uit Groningen

Maandelijks de leukste tips voor Groningen in je inbox? Schrijf je hieronder in voor de Groningen nieuwsbrief