Hanzewandeling voor groepen

Je gaat terug in de tijd met deze stadswandeling door de Hanzegeschiedenis van Groningen.

De Hanze was een verbond van kooplieden die op de routes naar verre oorden bescherming zochten tegen roversbendes. Groningen sloot zich in de 14de eeuw aan bij het Hanzeverbond en uit die periode zijn nog diverse markeringen te vinden in het centrum. De Hanze was onlosmakelijk verbonden met de scheepvaart, de goederen in die tijd werden bijna uitsluitend per schip vervoerd. Dit is nog goed te zien aan de hoge kades van de Hoge der A, en de lage kades van de Lage der A. Hierdoor was er altijd een geschikte plaats om de lading te lossen, zowel bij eb als vloed. De stad Groningen had in die tijd nog een open verbinding met de Waddenzee, waardoor talrijke zeil- en vrachtschepen in de stad afmeerden.

  • Duur: 1,5 á 2 uur 
  • Maximaal 20 personen per gids
  • Kosten: € 150,- per gids

Boek nu