Vesting Bourtange

200.000 kogels

Vesting Bourtange werd eind zestiende eeuw gebouwd als verdedigingswerk in de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf de bastions kon je in alle richtingen uitkijken naar vijanden. Of eigenlijk naar hoe vijandelijke troepen troosteloos wegzakten in het omringende moeras. Een eeuw later werd Bourtange beroemd door Kapitein Prott. De vijandelijke bisschop Bernard van Galen, in Groningen beter bekend als Bommen Berend, probeerde Prott om te kopen met een ‘gouden bombardement’: een bod van 200.000 guldens of een adellijk landgoed in Westfalen. Volgens de verhalen was het antwoord van Prott duidelijk: “200.000 kogels kun je krijgen!” Bourtange doorstond de daaropvolgende aanval en de vijand kon niet anders dan afdruipen.

Bewoonde geschiedenis

Bourtange is volledig hersteld naar de situatie van die tijd, inclusief wallen, grachten en roodgeverfde ophaalbruggen. Het heldhaftige optreden van Prott wordt nog ieder jaar met een veldslag nagespeeld. Maar daarnaast is Bourtange ook gewoon een dorp met moderne inwoners. En dat was vroeger precies zo. In de vesting woonden militairen met hun gezin en burgers die met van alles hielpen. Veel van de gebouwen die er toen waren zijn ook nu nog van binnen te bekijken. De school, de kerk en de molen: een bezoek aan de oude vesting is een ware reis terug in de tijd.

Meer informatie

Ontdek ook