Veenkoloniën

Avonturiers zochten in dit uitgestrekte veenlandschap hun geluk. Hun baanbrekende werk heeft geleid tot een bijzonder landschap met een even bijzondere geschiedenis. Dorpen ontstonden als linten langs de kanalen die voor de turfvaart werden gebruikt. Houtzagerijen, scheepswerven en fabrieken brachten welvaart in de 19e eeuw. De vele monumentale woningen zijn hiervan het bewijs. 

Varen

Museumspoorlijn S.T.A.R.

Veenkoloniaal museum

Ontdek ook